สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรม รวมพลังเดินเพื่อสุขภาพและอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย  
ประเทศไทย รวมพลังคัดค้านการบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาด (anti-dumping) สินค้ากระดาษ โดยจัดกิจกรรม “รวมพลังเดินเพื่อสุขภาพและอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย” ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินส่วนต่าง (เซอร์ชาร์จ) จากการนำเข้ากระดาษต่างประเทศ เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมผู้ผลิตกระดาษในประเทศเป็นสำคัญ นับเป็นการสร้างวิกฤติให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ (Anti Printing) สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือ (Anti Knowledge) ที่ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น นำไปสู่ผลเสียหายมหาศาลต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกงานพิมพ์เป็นอันดับต้นๆ ของเอเชียและเป็นฐานการผลิตสิ่งพิมพ์รายใหญ่จากผู้สั่งซื้อต่างชาติ และที่สำคัญยังขัดขวางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นอุปสรรคต่อแผนส่งเสริมการอ่านของรัฐบาล อาทิ นโยบายวาระการอ่านแห่งชาติ และโครงการ Bangkok Read For Life ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการประกาศจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี 2556

โอกาสนี้ จึงจะจัด กิจกรรม “รวมพลังเดินเพื่อสุขภาพและอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี โดยมี คุณทวีชัย เตชะวิเชียร ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากพันธมิตร 12 สมาคม และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คน

 

ข่าว/newswit.com

5 อันดับข่าวยอดนิยมในหมวด :
 
คำค้น : โรงพิมพ์, โรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์, งานพิมพ์, พิมพ์โบรชัวร์, พิมพ์แผ่นพับ, พิมพ์แคตตาล๊อก, พิมพ์ใบปลิว, พิมพ์โปสเตอร์, พิมพ์สติกเกอร์, พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์, พิมพ์กล่องขนม, พิมพ์ฉลาก, พิมพ์คู่มือ, พิมพ์วารสาร, พิมพ์หนังสือ, พิมพ์บัตรเชิญ, พิมพ์ป้ายตราสินค้า, พิมพ์เมนู, พิมพ์แฟ้ม, พิมพ์ปฏิทิน, สิ่งพิมพ์
โรงพิมพ์สุขสวัสดิ์, โรงพิมพ์พระราม2, พิมพ์กล่องเครื่องสำอาง, พิมพ์กล่องยา, พิมพ์กล่องอาหารเสริม, พิมพ์กล่องขนม, พิมพ์กล่องอาหาร, พิมพ์กล่องบรรจุเครื่องมือช่าง, พิมพ์กล่องบรรจสินค้าเอสเอ็มอี, พิมพ์กล่องบรรจสินค้าโอทอป, ราคางานพิมพ์, หัวแผงหนีบ, กล่องและแผง, โรงพิมพ์ออฟเซ็ท, โรงพิมพ์คุณภาพ, เช็คราคางานพิมพ์, โรงพิมพ์ทวีผล