ขั้นตอนการให้บริการ

วิธีการสั่งซื้อและการชำระเงิน

ในการติดต่อกับโรงพิมพ์เพื่อขอรายละเอียดและการสั่งพิมพ์งาน เพื่อความสะดวกของท่านในการติดต่อเรา เรามีหลายช่องทางให้ท่านเลือกติดต่อ คือ

ทางโทรศัพท์ : 0 2428 1401-2 เพื่อการขอราคาและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานพิมพ์

ทางโทรสาร : 0 2 428 2266 เพื่อส่งแฟ็กซ์สั่งซื้อโดยใบสั่งซื้อหรือเพิ่มเติมข้อมูล

ทางอีเมล์ :

 • สอบถามทั่วไป : :ที่ 
 • ส่งไฟล์งาน : :ที่  
 • ออกแบบ : :ที่  
 • สั่งผลิต  : :ที่  
 • บริการและจัดส่ง : :ที่ 

ทางเว็บไซต ์: http:// www.taweepol.co.th โดยการกรอกรายละเอียดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจัดทำแบบฟอร์ม ที่สามารถกรอกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและสะดวกรวดเร็วแก่ท่าน

ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ : ตามที่อยู่: บริษัท ทวีผล บรรจุภัณฑ์ จำกัด
985  ถนนสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ด้วยพนักงาน : หากท่านต้องการให้พนักงานของเราไปเสนอรายละเอียดหรือข้อมูลแนะนำแก่ท่าน กรุณาติดต่อเราได้ทันที


วิธีการสั่งซื้อ

1. สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์

 • กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ส่งอีเมล์รายละเอียดหรืออาร์ตเวิร์คมายังอีเมล์ของเรา
 • รอรับใบเสนอราคาทางแฟ็กซ์, ทางเมล์, ทางโทรศัพท์
 • ตรวจสอบงาน
 • ยืนยันการสั่งซื้อมายังเรา
 • ชำระเงินมัดจำ 50 %
 • รอรับสินค้า
 • ชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือ

 2. สั่งซื้อทางอีเมล์

 • ตรวจสอบงาน
 • ยืนยันการสั่งซื้อ มายังเรา
 • ชำระเงินมัดจำ 50 %
 • รอรับสินค้า
 • ชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือ

 3. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ / แฟกซ์

 • โทรมาที่ 0 2428 1401-2
 • แฟกซ์รายละเอียดมาที่ 0 2 428 2266
 • รอรับใบเสนอราคาทางแฟ็กซ์, ทางเมล์, ทางโทรศัพท์
 • ตรวจสอบงาน
 • ยืนยันการสั่งซื้อ มายังเรา
 • ชำระเงินมัดจำ 50 %
 • รอรับสินค้า
 • ชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือ

4. สั่งซื้อทางไปรษณีย์

 • ส่งรายละเอียดมาทางไปรษณีย์
 • รอรับใบเสนอราคาทางแฟ็กซ์, ทางเมล์, ทางโทรศัพท์
 • ตรวจสอบงาน
 • ยืนยันการสั่งซื้อ มายังเรา
 • ชำระเงินมัดจำ 50 %
 • รอรับสินค้า
 • ชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือ

ทั้งนี้ให้ท่านแจ้งยืนยันการชำระเงินของท่านอีกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งสถานที่และวิธีการให้จัดส่งสินค้าให้กับท่านด้วย

วิธีชำระเงิน [ใช้ได้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ]

- ชำระเงินสด

 • สั่งสินค้า
 • ชำระเงินสดกับพนักงานที่มาส่งสินค้า

- ชำระเช็คเงินสด

 • สั่งสินค้า
 • ชำระด้วยเช็คเงินสด
 • สั่งจ่ายบริษัท ทวีผล บรรจุภัณฑ์ จำกัด

- สำหรับลูกค้าพิเศษของโรงพิมพ์

 • สั่งสินค้า
 • เซ็นรับสินค้า
 • วางบิล, รอเก็บเงินตามรอบเครดิต

เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณาแฟ๊กซ์สำเนาใบนำฝากเงินมาที่ แฟกซ์ : 0 2 428 2266 หรืออาจจะสแกนสำเนาใบนำฝากเงินแล้วส่งมาทาง
อีเมล์: :ที่ 

- โอนเงินผ่านตู้ ATM (เพื่อความถูกต้องและป้องกันการแอบอ้าง โปรดติดต่อโรงพิมพ์ เพื่อขอรายละเอียด ก่อนการโอนเงิน โทร 02 428 1401)

 • สั่งสินค้า
 • โอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคาร

เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณาแฟ๊กซ์ Slip ATM มาที่ แฟกซ์ : 0 2 428 2266 หรืออาจจะสแกน Slip ATM แล้วส่งมาทาง
อีเมล์: :ที่ 

 

วิธีการปรู๊ฟงาน

“ในการที่ท่านจะสั่งพิมพ์งานในแต่ละครั้ง ก่อนที่โรงพิมพ์จะพิมพ์งานจริงให้ท่าน จะต้องได้รับการยืนยันจากท่านก่อนทุกครั้ง” เพื่อให้งานพิมพ์ของท่านถูกต้องและเรียบร้อยก่อนการสั่งพิมพ์ ท่านจำเป็นจะต้องตรวจสอบงานออกแบบและรายละเอียดต่างๆ ก่อนสั่งพิมพ์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของท่าน ท่านสามารถเลือกให้โรงพิมพ์ส่งงานพรูฟเพื่อให้ท่านตรวจสอบได้หลากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น ผ่านทางอินเทอร์เนต ทางไปรษณีย์ พนักงานจัดส่ง หรือจะมาด้วยตนเอง ก็ได้

วิธีการปรู๊ฟ (Proof)

1. PDF ปรู๊ฟ
ท่านสามารถพรูฟงานผ่านไฟล์ PDF ซึ่งเป็นไฟล์มาตรฐานที่สามารถเปิดดู และพิมพ์ออกมาตรวจสอบได้ผลลัพธ์เหมือนกันจากคอมพิวเตอร์ถูกต้องทำให้ท่านมั่นใจได้ในรูปแบบ Artwork มากขึ้น ซึ่งไฟล์ PDF สามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader 5.0 ขึ้นไป ซึ่งท่านสามารถ download โปรแกรมได้ฟรีที่ เว็บไซต์ www.adobe.com

2. JPEG ปรู๊ฟ
ท่านสามารถพรูฟงานผ่านไฟล์ภาพ JPEG โดยมีความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล Artwork ด้วยฟอร์แมต JPEG ทำให้ท่านง่ายและสะดวกในการเปิดดูได้ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ

3. FAX ปรู๊ฟ
ท่านสามารถพรูฟงานผ่านทางระบบแฟ๊กซ์ได้ โดยการพรูฟโดยวิธีนี้เหมาะสำหรับการพรูฟรายละเอียดไม่มาก เน้นการพรูฟเฉพาะตัวอักษร ไม่เน้นภาพ เนื่องจากความคมชัดและรายละเอียดจากแฟ๊กซ์มีน้อยกว่า

4. ปรู๊ฟ เพลทออฟเซท
สำหรับงาน ออฟเซท ถ้าท่านต้องการงานพรูฟที่เหมือนงานจริง เรามีบริการ เพลทพรูฟ เพื่อความถูกต้องกับงานจริงที่จะออกมา ซึ่งท่านก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจสิ่งพิมพ์ และสั่งเพิ่มเติมสีเข้มขึ้นหรืออ่อนลงหรือสั่งเปลี่ยนแปลงสีได้อีกเล็กน้อยเป็นการพรูฟงานจากต้นฉบับเพลทที่ใช้พิมพ์งานจริง เป็นขั้นตอนพรูฟสุดท้ายก่อนพิมพ์งานจริง

หมายเหตุ : การพรูฟจากข้อ 1 - 4 เป็นเพียงการแสดงงานเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่ใช่งานที่พิมพ์ออกมาจริง สีนั้นอาจแตกต่างไปเล็กน้อย

 

วิธีส่งปรู๊ฟงาน

รองรับไฟล์ Mac และ PC

1. ส่งไฟล์ทาง E-mail
สำหรับจัดส่งไฟล์งาน สามารถส่งมาที่ email : :ที่ 

2. อัพโหลดไฟล์
(Upload File) ผ่านเว็บไซต์ (โปรดติดต่อโรงพิมพ์เพื่อทำการอัพโหลดผ่านเว็บไซต์ของโรงพิมพ์ โทร 02 428 1401)
คุณสามารถ อัพโหลดไฟล์อาร์ตเวิร์ค, ไฟล์ข้อมูล, ไฟล์รูปภาพ, โลโก้ ขนาด ไฟล์ละ ไม่เกิน 10 Mb.

3.ส่งไฟล์ผ่านทางไปรษณีย์
สำหรับ Diskete, CD, Zip และสื่อบันทึกอื่นๆ
ส่งมาที่ บริษัท ทวีผล บรรจุภัณฑ์ จำกัด
985 ถนนสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

 

 

 

 
คำค้น : โรงพิมพ์, โรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์, งานพิมพ์, พิมพ์โบรชัวร์, พิมพ์แผ่นพับ, พิมพ์แคตตาล๊อก, พิมพ์ใบปลิว, พิมพ์โปสเตอร์, พิมพ์สติกเกอร์, พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์, พิมพ์กล่องขนม, พิมพ์ฉลาก, พิมพ์คู่มือ, พิมพ์วารสาร, พิมพ์หนังสือ, พิมพ์บัตรเชิญ, พิมพ์ป้ายตราสินค้า, พิมพ์เมนู, พิมพ์แฟ้ม, พิมพ์ปฏิทิน, สิ่งพิมพ์
โรงพิมพ์สุขสวัสดิ์, โรงพิมพ์พระราม2, พิมพ์กล่องเครื่องสำอาง, พิมพ์กล่องยา, พิมพ์กล่องอาหารเสริม, พิมพ์กล่องขนม, พิมพ์กล่องอาหาร, พิมพ์กล่องบรรจุเครื่องมือช่าง, พิมพ์กล่องบรรจสินค้าเอสเอ็มอี, พิมพ์กล่องบรรจสินค้าโอทอป, ราคางานพิมพ์, หัวแผงหนีบ, กล่องและแผง, โรงพิมพ์ออฟเซ็ท, โรงพิมพ์คุณภาพ, เช็คราคางานพิมพ์, โรงพิมพ์ทวีผล