พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
Package
กล่องบรรจุภัณฑ์ มีเพื่อห่อหุ้มปกป้องสินค้า เพื่อจำหน่าย และสะดวกในการขนย้ายและตั้งโชว์เพื่อแสดงรูปภาพรายละเอียด ของสินค้าเพื่อความสวยงามและส่งเสริมให้สินค้าดูดีน่าซื้อมากขึ้น ส่วนมากผลิต กล่องขึ้นรูปเป็นลักษณะทรง 4 เหลี่ยม มีระบบลิ้นสำหรับล็อคปิดเปิด
 
พิมพ์ปฎิทิน
Calendar
รูปแบบและลักษณะของปฎิทิน / Calendar เป็นแผ่นพิมพ์ร้อยห่วงรวมส่วนใหญแบ่งเป็นเดือน ฐานทำจากกระดาษแข็งเพื่อให้เป็นรูปทรงสามารถตั้งได้ โดยทั่วไปมีขนาดมาตรฐาน 6*8 นิ้ว หรือขนาดพิเศษตามแต่ออกแบบ นิยมใช้กระดาษอาร์ตการ์ดหรือกระดาษการ์ดลายพิเศษ 200-260 แกรม
พิมพ์หนังสือ
Book
รูปแบบและลักษณะของหนังสือมีการพับและเย็บเข้าเล่ม มีแบบปกอ่อนและปกแข็ง ขนาดหนังสือโดยทั่วไปมีการนำกระดาษแผ่นใหญ่ 2 ขนาดที่ใช้กัน คือ 31x43, 24x35 นิ้ว เนื้อในหนังสือใช้กระดาษปอนด์ 60, 70, 80, 100 แกรม พิมพ์สีเดียว และกระดาษอาร์ตมันหรือด้าน 90-160 แกรม พิมพ์ 4 สี
 
พิมพ์แคตตาล็อก
Catalogue
รูปแบบและลักษณะของแคตตาล็อก มีการพับซึ่งสามารถพับได้หลายแบบและเย็บเข้าเล่มส่วน ใหญ่เป็นเย็บมุงหลังคา วิธีการกำหนดสเป็คเหมือนกับหนังสือ ขนาดแคตตาล็อกโดยทั่วไปมีการนำกระดาษแผ่นใหญ่ 2 ขนาดที่ใช้กันคือ 31x43 นิ้ว, 24x35 นิ้ว
พิมพ์โบรชัวร์
Brochure
รูปแบบและลักษณะของโบรชัวร์ จะมีการพับซึ่งสามารถพับได้หลายแบบและเย็บเข้าเล่มส่วน ใหญ่เป็นเย็บมุงหลังคา วิธีการกำหนดสเป็คเหมือนกับหนังสือ โดยขนาดโบรชัวร์ทั่วไปมีการนำกระดาษแผ่นใหญ่ 2 ขนาดที่ใช้กันคือ 31x43 นิ้ว, 24x35 นิ้ว
 
พิมพ์เมนู
Menu
ลักษณะของเมนูสามารถพับได้หลายแบบและเย็บเข้าเล่มส่วนใหญ่เป็นเย็บมุงหลังคา วิธีการกำหนดสเป็คเหมือนกับหนังสือ โดยทั่วไปนำกระดาษแผ่นใหญ่ 2 ขนาดที่ใช้กัน 31x43 นิ้ว, 24x35 นิ้ว ใช้กระดาษปอนด์ 60, 70, 80, 100 แกรม พิมพ์สีเดียว และกระดาษอาร์ต 90-160 แกรม พิมพ์ 4 สี
พิมพ์โปสเตอร์
Poster
รูปแบบและลักษณะของโปสเตอร์ จะเป็นงานพิมพ์ขนาดใหญ่เป็นลักษณะแผ่นเดียว ขนาดของปสเตอร์ โดยทั่วไปมีการนำกระดาษแผ่นใหญ่ 2 ขนาดที่ใช้กันคือ 31x43 นิ้ว, 24x35 นิ้ว มาใช้พิมพ์ การพิมพ์อาจมีเทคนิคหลังพิมพ์เพี่มความสวยงานและน่าสนใจ
 
พิมพ์ป้ายตราสินค้า
Tag
รูปแบบและลักษณะของป้ายตราสินค้า (Tag) เป็นสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีขนาดและเทคนิคการพิมพ์ที่แน่นอน ทั้งนี้ ขนาดและรูปแบบของ ป้ายตราสินค้า (Tag) จะขึ้นอยู่กับ ภาพลักษณ์ และความเหมาะสม ของสินค้านั้นๆ โดยเรารับผลิต ป้ายตราสินค้า (Tag) ทุกประเภท ทุกขนาด
ข่าวสาร
News
88 หนังสือรวมเล่มบทกวีนิพนธ์ ประกวดรางวัลซีไรต์ 2559
88 หนังสือรวมเล่มบทกวีนิพนธ์ ประกวดรางวัลซีไรต์ 2559 คณะจัดงานประกวดวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีไรต์) ประจำปี 2559 ได้เผยแพร่รายชื่อหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้โดยมี
สถิติการอ่านของประชากรไทยปี 2558
สถิติการอ่านของประชากรไทยปี 2558 มุมคิดหัวหน้าฝ่ายวิชาการอุทยานการเรียนรู้ ทีเค ปาร์ค ไม่ว่าผลการสำรวจการอ่านของประชากรไทยจะออกมาอย่างไร สิ่งที่จะตามมาไม่ว่าจะอ่านหนังสือกระดาษหรืออีบุ๊กจะอ่านมากอ่าน.
สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรม รวมพลังเดินเพื่อสุขภาพและอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ผนึกพลังพันธมิตร 12 สมาคมวิชาชีพด้านการพิมพ์ของประเทศไทย รวมพลังคัดค้านการบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาด (anti-dumping) สินค้ากระดาษ
เปิดห้าง 3 มิติ Uber Mal มิติใหม่ขาช้อป
ไทยเจนเรชั่น ผนึกกำลัง ดิจิคราฟต์ พัฒนาเว็บช้อปปิ้งออนไลน์เสมือนจริง เสริมความน่าสนใจให้ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ภายใน U town สังคมออนไลน์ 3 มิติ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่-นศ. หวังมูลค่าการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 10 ล้
การจัดส่งสินค้า
Delivery
ขั้นตอนและวิธีการรวมทั้งค่าขนส่งสินค้า มีวิธีการจัดส่งสินค้าแบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและต่างจังหวัด ทั้งนี้ในการแจ้งและรับส่งสินค้าจะมีการแจ้งและตกลงกันล่วงหน้า โดยจะตกลงกันทั้งเรื่องของการจัดส่งรวมทั้งจะมีค่าขนส่งด้วยหรือไม่จะพิจารณาจากจำนวนสินค้า ระยะทางใกล้ไกล ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนที่จะมีการเริ่มมีการผลิตงานให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทราบ โดยในการจัดส่งสินค้าของเรามีหลายวิธี เช่น จัดส่งโดยพนักงานของโรงพิมพ์ จัดส่งทางไปรษณีย์ จัดส่งโดยบริษัทขนส่ง หรือจะมารับด้วยตนเองที่โรงพิมพ์ของเรา ...
ขั้นตอนการให้บริการ
Process
โรงพิมพ์ทวีผลเราให้บริการลูกค้าทุกระดับอย่างมืออาชีพ เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการติดต่อกับโรงพิมพ์หรือเพื่อขอรายละเอียดและการสั่งพิมพ์งานกับเรา ทางโรงพิมพ์จึงขออธิบายรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการในการทำงาน และขั้นตอนในการสั่งพิมพ์งาน ส่งข้อมูล รายละเอียด ตรวจสอบงาน การชำระเงิน การจัดส่งและรับสินค้า ให้ท่านทราบรายละเอียดพอสังเขป ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของท่านในการติดต่อและแจ้งรายละเอียดให้เราทราบท่านสามารถต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์ 0 2428 1401-2 แฟ๊กซ์ 0 2 428 2266 และอีเมล์ของทางโรงพิมพ์
โรงพิมพ์เราแตกต่าง
Distinction
โรงพิมพ์ คำนี้ทุกคนคงจะทราบดีว่าให้บริการอะไร และอาจมีหลายท่านเคยติดต่อหรือใช้บริการของโรงพิมพ์มาก่อน อาจจะได้บริการที่ดีบ้างหรือไม่ดีเอาเสียเลยก็แล้วประสบการณ์ของแต่ละท่าน ซึ่งงานพิมพ์พอแบ่งตามชนิดของการพิมพ์ เช่น อิ้งค์เจ็ท ออฟเซ็ท เป็นต้น โดยทั่วไป "โรงพิมพ์" ในบ้านเราจะมีหลายขนาด ตั้งแต่เป็นตัวแทนไม่มีหน้าร้าน (ไม่มีโรงพิมพ์) , โรงพิมพ์ขนาดเล็ก (สีเดียวหรือสองสี) โรงพิมพ์ขนาดกลาง (มีงานพิมพ์ครบทุกแบบแต่ขนาดของธุรกิจไม่ใหญ่มากนัก) และโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ (มีงานพิมพ์ครบทุกแบบและขนาดของธุรกิจใหญ่ ม
จุดเด่นโรงพิมพ์ทวีผล
Prominent
โรงพิมพ์ ทวีผล ชื่อที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากลูกค้า มาเป็นเวลายาวนาน ด้วยคุณภาพของโรงพิมพ์ และจากประสบการณ์ในการทำงานด้านโรงพิมพ์และ สื่อสิ่งพิมพ์มามากกว่า 30 ปี เราได้สั่งสมประสบการณ์และมีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพของงานมาโดยตลอด เราให้ความสำคัญและความละเอียด กับงานในทุกขั้นตอน รวมทั้งใช้ความหลากหลาย ในการผลิตเพื่อให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพและดีที่สุด โดยเรายึดถือหลักในการดำเนินงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ซื่อสัตย์ รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ และคุ้มค่า
เว็บบอร์ด
Webboard
เลขกระทู้ หัวข้อ โดย ตอบ อ่าน
00124 0 2
00123 0 9
00122 0 11
00121 0 14
00120 0 22
00119 0 26
00118 0 30
00117 0 30
00116 0 37
00115 0 47
more +
 
คำค้น : โรงพิมพ์, โรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์, งานพิมพ์, พิมพ์โบรชัวร์, พิมพ์แผ่นพับ, พิมพ์แคตตาล๊อก, พิมพ์ใบปลิว, พิมพ์โปสเตอร์, พิมพ์สติกเกอร์, พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์, พิมพ์กล่องขนม, พิมพ์ฉลาก, พิมพ์คู่มือ, พิมพ์วารสาร, พิมพ์หนังสือ, พิมพ์บัตรเชิญ, พิมพ์ป้ายตราสินค้า, พิมพ์เมนู, พิมพ์แฟ้ม, พิมพ์ปฏิทิน, สิ่งพิมพ์
โรงพิมพ์สุขสวัสดิ์, โรงพิมพ์พระราม2, พิมพ์กล่องเครื่องสำอาง, พิมพ์กล่องยา, พิมพ์กล่องอาหารเสริม, พิมพ์กล่องขนม, พิมพ์กล่องอาหาร, พิมพ์กล่องบรรจุเครื่องมือช่าง, พิมพ์กล่องบรรจสินค้าเอสเอ็มอี, พิมพ์กล่องบรรจสินค้าโอทอป, ราคางานพิมพ์, หัวแผงหนีบ, กล่องและแผง, โรงพิมพ์ออฟเซ็ท, โรงพิมพ์คุณภาพ, เช็คราคางานพิมพ์, โรงพิมพ์ทวีผล